Yozgat İl Halk Kütüphanesi

En Güzel Hikayeler

“Evet İtalya Muharebesi, Balkan Muharebesi...

Ben Yanya Kalesi'nde esir oldum.

Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik...

İstanbul'a gelip kendimi toplamaya başlaacağım zaman, annemin ölümü...

Sonra Cihan Harbi... İşte dört senedir bu felâketli harbin müthiş borazanı içindeyiz.

Yarım okka ekmek otuz kuruşa satılırken, kim edebiyatla uğraşabilir?

Ama ben uğraştım.”