Yozgat İl Halk Kütüphanesi

Yolcu ile Derviş Meseli

Bir 'mesel'ci Yaşar Bedri:

'Âh Minyatürleri'nde şiirlerle kurduğu meselleri bu kez 'Yolcu ile Derviş' meselinde, düzyazıda inşa ediyor. Belki de en doğru adlandırma bu: 'mesel!' Roman değil çünkü yazdıkları. Anlatı da değil. Mevlâna'nın Mesnevî'sinden bir çağrışma belki, Halil Cibra'nın 'Ermiş'ine uzanan bir düzyazı geleneğine eklemlenen bir metin 'Yolcu ile Derviş Meseli'

İddialı bir öne sürüş olabilir ama, batı dışı modern bir roman ancak bu yoldan kurulabilir gibi geliyor bana. 'Hikemiyyât'ı, dolayısıyla da lirizmi öne çıkarılarak yeniden ve düzyazı olarak üretilmiş mesnevî geleneği...

Gerçekten doğuya özgü bir modern kurmaca düzyazı, nasıl inşa edilebilir sorusunun yanıtını belki de Yaşar Bedri'nin 'YOLCU İLE DERVİŞ MESELİ'nde aranmalıdır;

-Kendi deyişiye, bu 'poetik roman'da!...

HİLMİ YAVUZ