Yozgat İl Halk Kütüphanesi

Bir Şahin Uçuyor

Elburs Dağları'nın Doruklarında Seydına Hasan Sabbah'ın Fedai Yetiştirdiği Bir Kale Vardır: Adı Alamut'tur Yani “Kartal Yuvası.”

Hacıları düşündü. Aralarında rahipler ve kadınlar da vardı fakat bir şey eksikti. Zihni bir kaç dakika bunu bulmaya uğraştı ve sonra anladı: hiç çocuk yoktu. Neden bunların arasında hiç çocuk yoktu?

Birden irkildi. “Sör Guy, Claude, ben yayımı almaya gidiyorum. Hemen silahlanın ve diğerlerine de silahlanmalarını söyleyin”

Sesindeki aciliyetin farkına varan Sör Guy ve Claude hemen harekete geçtiler. Talon'a herkesten daha çok güveniyorlardı. Rahiplerin başı hâlâ kapalıydı; küçük bir grup dosdoğru kapı kulesine doğru yürüyordu.

Talon şansını denemeye karar verdi. “Durdurun şu adamları!” diye bağırdı. Kapının yanındaki silahlı adamlara doğru giden dört adama işaret ederek. Pek çok göz onun olduğu tarafa dönerken şaşkın bir sessizlik oldu ve sonra rahip kılığındaki adamlar dosdoğru kapıdaki adamlara doğru koşmaya başladılar. “Silah başına! Silah Başına!” diye bağırdı avazı çıktığı kadar.